Avis Legal

Aspectes legals

Benvingut al nostre lloc web. El fet de navegar per aquest lloc web suposarà l'acceptació dels termes i condicions d'ús que apareixen a continuació, que al costat de la nostra política de privacitat, regeixen la seva relació amb PORDAMSA en relació a aquest lloc web.

El terme ‘PORDAMSA' o ‘nosaltres' es refereix al propietari del lloc web, el domicili social del qual és PORDAMSA, SL, C-66 KM 5,5 17113 *SANT CLIMENT DE PERALTA (GIRONA)

El número de registre de la nostra empresa és 1835, F 38, S 8, H GI 31651, I/A 8 (24.01.11)

El terme ‘vostè' es refereix a l'usuari o visitant del nostre lloc web.

L'ús d'aquest lloc web està subjecte a les següents condicions:

  • El contingut d'aquest lloc web està destinat únicament a finalitats informatives generals. Els continguts estan subjectes a canvi sense notificació.
  • Ni nosaltres ni terceres parts aportem cap garantia referent a la precisió, la puntualitat, l'actuació, la integritat o l'adequació de la informació i als materials oposats o oferts en aquest lloc web per a qualsevol fi particular. Vostè reconeix que aquesta informació i materials poden contenir imprecisions o errors i nosaltres declinem expressament la responsabilitat per a qualsevol imprecisió o error fins al màxim punt permès per llei.
  • L'ús que vostè realitzi de qualsevol informació o material que pertanyi a aquest lloc web està completament sota la seva responsabilitat, eximint-nos de qualsevol responsabilitat. Estarà sota la seva responsabilitat assegurar-se que qualsevol producte, servei o informació disponibles a través d'aquest lloc web compleixen els requisits necessaris.
  • Aquest lloc web conté material de la nostra propietat o sota la nostra llicència. Aquest material inclou, però no està limitat al disseny, maquetació, aspecte, aparença i gràfics. Està prohibida la seva reproducció tret que sigui de conformitat amb les condicions de drets d'autor que siguin part dels presents termes i condicions.
  • Totes les marques reproduïdes en aquest lloc web, que no siguin propietat de l'operador o que no estiguin sota la llicència d'aquest, estan autoritzades.
  • L'ús no autoritzat d'aquest lloc web pot provocar la reclamació per danys i/o constituir un delicte.
  • De tant en tant, aquest lloc web podrà incloure enllaços a altres llocs web. Aquests enllaços es faciliten per a ampliar-los la informació. El fet que aparegui un enllaç, no significa que aprovem el lloc(s) web. No tenim cap responsabilitat sobre el contingut dels llocs web als quals pot accedir mitjançant un enllaç en el nostre lloc web.
  • No està permès crear un enllaç a aquest lloc web des d'un altre lloc web o document sense el consentiment previ per escrit de PORDAMSA.
  • L'ús que faci d'aquest lloc web i qualsevol conflicte que pugui sorgir d'aquest, estan subjectes a les lleis en vigor en l'estat espanyol.

Avís d'exempció de responsabilitat del lloc web

La informació continguda en aquest lloc web solament pretén ser informació general. La informació la facilita PORDAMSA i, encara que intentem mantenir la informació actualitzada i correcta, no garantim, de manera expressa o implícita, la integritat, la precisió, la fiabilitat, l'adequació o la disponibilitat respecte al lloc web o a la informació, els productes, els serveis, o els gràfics relacionats que conté el lloc web per a qualsevol fi.

La confiança que dipositi en aquesta informació serà, per consegüent, responsabilitat seva. En cap cas assumirem la responsabilitat per pèrdues o danys que incloguin, sense limitació, pèrdues o danys indirectes o immaterials, o qualsevol pèrdua o mal de qualsevol tipus que resulti de qualsevol pèrdua de dades o de beneficis que sorgeixin relacionats amb l'ús d'aquest lloc web. Mitjançant aquest lloc web, podrà enllaçar amb altres llocs web que no estan sota el control de PORDAMSA.

No tenim cap mena de control sobre la naturalesa, el contingut i la disponibilitat d'aquests llocs. La inclusió de qualsevol enllaç no implica necessàriament una recomanació o l'aprovació dels punts de vista expressats en aquest. Treballem per a mantenir el lloc web actualitzat i en funcionament. No obstant això, *PORDAMSA no es responsabilitza que el lloc web estigui temporalment fora de servei degut a assumptes tècnics aliens al seu control.